Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.๓ (๑) ร่วมกับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก, พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.พิษณุโลก, นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน หน.สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก สาขานครไทย, พ.ต.ท.ฐานิต นามบ้าน ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๕, พ.ท.สุนันทร สายสุข รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๓ กกล.รส.จว.พ.ล. และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.กัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.๓ (๑) ร่วมกับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก, พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.พิษณุโลก, นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน หน.สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก สาขานครไทย, พ.ต.ท.ฐานิต นามบ้าน ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๕, พ.ท.สุนันทร สายสุข รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๓ กกล.รส.จว.พ.ล. และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.กัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ชาติตระการ, หอประชุม รร.บ้านน้ำจวง และหอประชุม รร.บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. มีประชาชนในพื้นที่ ๑,๕๐๐ คน พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีใจความว่า “ทรงห่วงใยและมีความปราถนาดีแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งในห้วงปลายปีจะประสบปัญหาความหนาวเย็น จึงให้ผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ” อ.ชาติตระการ