ข่าวรัฐสภา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติแสดงความยินดีแก่ H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมองโกเลียประจำประเทศไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย ในฐานะผู้แทนของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมองโกเลียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐมองโกเลีย

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน