กองทัพเรือ สัมนาประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ปี 2562 ที่ผ่านมา


กองทัพเรือ สัมนาประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ปี 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อ 22 ธ.ค.62 กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดสัมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน กิจการพลเรือนของ กองทัพเรือ ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม บูทีค ริเวอร์ไซด์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเรือโท ธานี แก้วก้าว เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นาวาตรี จตุพร จตุทอง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นตัวแทน ทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมสัมนาฯ ผลงานการปฏิบัติที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

ภาพ/ข่าวจาก กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน