แม่ฮ่องสอน

ร้อยเอกธรมนัสลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนมอบ สปก. 4-01 แก่เกษตรกรอำเภอปางมะผ้า

ร้อยเอกธรมนัสลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนมอบ
สปก. 4-01 แก่เกษตรกรอำเภอปางมะผ้า

เมื่อเวลา 12.30 น.ของวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายเดช เล็กวิชัย รอง.อธิบดีกรมการข้าว นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รอง.เลขาธิการ ส.ป.ก. นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เดินทางจากสนามบินทหาร 2 กองบิน6 ดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเครื่องบินกรมฝนหลวง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบัวตอง ศูนย์ประชุมฉุกเฉิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โดยนายประเสริฐ จิตพลีชีพ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงานใช้เวลาการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงยิมเอนกประสงค์สนามกีฬากลาง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบเอกสารหลักฐานที่ดินทำกิน ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรอำเภอปางมะผ้าจำนวน 13 ราย จากนั้น

ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่าจะทำแม่ฮ่องสอนเป็นโมเดวแห่งแรกของจังหวัดภาคเหนือ พร้อมมอบนโยบายให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน โดยมีนายเซษฐา โมสิกะรัตน์ ร่วมรับฟัง จากนั้นเปิดโอกาสให้ เกษตรกร กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.อปท.แสดงความคิดเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังเดินตรวจเยี่ยมนิทัศการที่ทางหน่วยกระทรวงเกษตรจัดเสนอก่อนเดินทางกลับหยุดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่เดินทางมามอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในวันนี้ว่าผู้ที่จะเลิกกิจการทำการเกษตรแล้วสามารถเปลี่ยนมือได้ยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เลิกทำการเกษตรแล้วก็เปลี่ยนให้บุคคลอื่นได้ให้ไปติดต่อยังสำนักงานปฏิรูปที่ที่ดินจังหวัด ( ส.ป.ก.)จังหวัดเพื่อเปลี่ยมือทำอาชีพต่อไป.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพ -ข่าว