Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

‘ คอบร้าโกลด์ 19 ช่วยชุมชน ’ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธาน ฤกษ์มงคล ลงเสาเข็มก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน จว.ตาก ….

‘ คอบร้าโกลด์ 19 ช่วยชุมชน ’ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธาน ฤกษ์มงคล ลงเสาเข็มก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน จว.ตาก ….

เมื่อวันที่ 23 มการาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทีมชุดดำเนินการก่อสร่าง ENCAP ตามโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) SITE 6 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย พันโท ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธีการกระทำพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย กำลังพลจาก กองทัพสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ กองทัพไทย และกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ประกอบพิธีถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งบวงสรวงเทพยดาเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาและมาตรฐานงานช่าง

 

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวม 29 ประเทศ ยอดผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 8,474 นาย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมของกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

 

ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 38 วัตถุประสงค์การฝึกเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง มุ่งไปสู่การเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ที่ดีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

โดยในปีนี้ได้เพิ่มการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance/Disaster Relief: HA/DR) การฝึกต่อต้านการก่อการร้ายสากล (Counter Terrorism: CT) และการฝึกกวาดล้างและทำลายทุ่นระเบิด (Land Mine Destruction: LMD) สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ แบ่งเป็นสามระดับ ประกอบด้วย ระดับประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 

ส่วนในระดับกองทัพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และในระดับพื้นที่ที่เข้าทำการฝึกฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

https://youtu.be/igtmkTCAB7I

https://youtu.be/FjgiaMj2qc4

https://youtu.be/32NtAChifQA