ข่าวแพร่

แพร่ เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ จัดงาน “มหกรรม ชิมชา กาแฟ บ้านนาคูหา และของดีตำบลสวนเขื่อน”

นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานมหกรรมชิมชา กาแฟ บ้านนาคูหา และของดีตำบลสวนเขื่อน

จุดประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูง ทั้งโดยใช้กลไกด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สถานที่จัดกิจกรรรม บริเวณวัดนาคูหา หมู่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่

สำหรับกิจกรรม มีพิธีเปิดงาน ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูหา การแสดงของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน การจัดนิทรรศการร้านชา กาแฟ และร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อน โทรศัพท์ 054-645-688

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
แพร่…รายงาน