ข่าวเชียงใหม่

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทหารพร้อมแพทย์ พอ สว ขึ้นรักษาชาวบ้านยอดดอยเวียงผา

https://youtu.be/clXOc-d7Z3o

ทหารพร้อมแพทย์ พอ สว ขึ้นรักษาชาวบ้านยอดดอยเวียงผา
24 เมษายน 2562นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน 334 อส ไชยปราการ นำคณะแพทย์พยาบาล อาสาสมัคร พอ สว ขึ้นไปช่วยรักษาพยาบาลประชาชนเยาวชนบนดอยเวียงผา บ้านดอยเวียงผาพัฒนาหมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โดยการใช้รถจากอาสาสมัครกลุ่มออฟโรด ไชยปราการฝางแม่อาย ในการช่วยเหลือขนอุปกรณ์บางส่วน ขึ้นไปช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ห่างไกลจากความเจริญห่างตัวอำเภอไชยปราการประมาณ 40 กิโลเมตร โดยทางนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ ได้คุยกับชาวบ้านขอช่วยรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าไม้ต้นทุนของแหล่งน้ำ อย่าเผาป่า และมอบสิ่งของผ้าห่ม100 ฝืน ให้กับตัวแทนชาวบ้านใช้ในยามค่ำคืนเพราะอุณหภูมิบนดอยกลางวันจะมีอุณหภูมิ ไม่เกิน 23 องศาซี ส่วนกลางคืนไม่เกิน15 องศาซี

และมอบสิ่งของยังชีพให้กับครอบครัวคนแก่ชราและยากจนอีก 3 ครัวเรือน ทางนายแพทย์ฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์ และแพทย์หญิงรัชนีกร จำเริญทรัพย์ไพศาล นางอรวิมล ตั้งเจริญ พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้นำคณะแพทย์พยาบาล จากโรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลไชยปราการ ขึ้นทำการรับรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในหมู่บ้านดอยเวียงผาพัฒนา ซึ่งส่วนมากพบว่าป่วยเป็นโรคกระเพาะ จากการทานอาหารไม่เป็นเวลา รบบการหายใจ

จากการสูดดมอากาศที่บนเปื้อนจากการเผาป่า ระบบกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง และโรคฟันผุของเด็กๆที่ไม่ได้รับการรักษาและดูแลฟันอย่างถูกวิธี ทางคณะแพทย์ได้ทำการรักษาพยาบาลประชาชนที่มารับบริการประมาณ 200 คน จ่ายยาตามอาการส่วนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ให้ลงไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลไชยปราการ

ต่อไปส่วนอาการเจ็บป่วยหนักยังไม่พบ ทางทหารเสนารักษ์กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองได้ทำการแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนอีกจำนวน 80 ครัวเรือน ส่วนทางกลุ่มออฟโรดฝางแม่อายไชยปราการ ได้จัดทำอาหารกลางวันเป็นผัดไทย ที่ได้รับบริจาคสิ่งของและเงินจากผู้ใจบุญมาจัดทำแจกประชาชนและคณะแพทย์พยาบาลในวันนี้

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว