Reporter&Thai Army ข่าวบันเทิงและกีฬา

พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด run against drugs 2019” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562

เมื่อ 23 มิ.ย.62, 05.30 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด run against drugs 2019” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชมรมนักวิ่ง และประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงพลัง และเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง