ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สภาวัฒนธรรมร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมทำฟืมทอมือตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ

24 มิถุนายน 2567  นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำฟืมทอมือ ในโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการทำฟืมทอมือ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 12 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี ผศ.ดร สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอเชียงขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านเขือง และผูัที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

สมนึก บุญศรี  รายงาน