Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาขัติยะวงษา และอำมาต์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ พร้อมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบรอบ 243 ปี

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาขัติยะวงษา และอำมาต์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ พร้อมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบรอบ 243 ปี
เมื่อเวลา 06.39 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระยาขัติยะวงษา(ทนต์) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ วงเวียนห้าแยกสายน้ำผึ้ง และอำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์(ทอง จันทรางศุ) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ริมบึงพลาญชัย และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬ พรรณเทวี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนื้องถิ่นและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงาน เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2561 นี้ ที่ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เดิมชื่อว่า เมืองสาเกตนคร หรือ อาณาจักรกุลุนทะนคร มีเจ้าผู้ครองนครเรียกว่า พระเจ้ากุลุนทะ เมืองสาเกตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก ซึ่งมีเมืองขึ้นถึง 11 เมือง จากหลักฐานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขุดพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญๆหลายแห่ง แต่หลักฐานเกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ด ขาดหายไปหลายร้อยปี ในปี พ.ศ.2256 สมัยพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรเป็นกษัตริย์ ไปปกครองจำปาศักดิ์ ทราบว่า ร้อยเอ็ด เป็นเมืองร้าง จึงให้จารย์แก้วคุมครัวลาวประมาณ 3,000 คนเศษ มาอยู่ที่ร้อยเอ็ด ครั้งแรกมาอยู่ที่บ้านทุ่ง (คือท้องที่สุวรรณภูมิในปัจจุบัน เรียกว่า เมืองทุ่ง ขึ้นกับจำปาศักดิ์ ต่อมาได้ขึ้นกับกรุงศรีอยุทธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ในปี พ.ศ. 2318 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯ ให้ท้าวทนต์เป็นพระขัติยะวงศา ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก นับจนถึงปัจจุบันนี้ ก็นับว่าวันเวลาผ่านไปกว่า 243 ปี
กิจกรรมในงานประกอบด้วย เปิดงานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 243 ปี เมืองร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.เปิดพิธีรำเฉลิมฉลอง 243 ปี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รำ จำนวน 10,101 คน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และศิลปินชื่อดัง
26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.เปิดการแสดงชุดพลวัตพัสตราภรณ์ 243 ปี เมืองร้อยเอ็ด การเดินแบบสืบสานสายใยผ้าไหมร้อยเอ็ด การเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชมนิทรรศการออนซอนหลายเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องสะออนสายไหม วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ชม! การสาธิตการแกะสลักเทียนพรรษา นิทรรศการตำนานเทียนพรรษา ที่ ลานสาเกตนคร เวลา 17.00 น. เปิดพิธีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประกาศตน งดเหล้า/บุหรี่ สิ่งเสพติด และร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา พร้อมชมการแสดงศิลปะและวัฒธรรมอีสาน…..