Uncategorized

ภาคเอกชนจังหวัดลพบุรี มอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน เพื่อเตรียมปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

ข่าวประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ภาคเอกชนจังหวัดลพบุรี มอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน เพื่อเตรียมปลูกในพื้นที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันจากบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด โดยนายยงยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดเป็นตัวแทนมอบ โดยบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ได้จัดมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันพันธุ์อะควอร่า 6 จำนวน 500 กิโลกรัม มูลค่า 295,000 บาท เพื่อให้ทางจังหวัดให้ปลูกเพื่อส่งแสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ทุ่งทานตะวัน) ของจังหวัดลพบุรี ในปี 2562 โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ อายุดอกบานประมาณ 60 วัน ความสูงต้น 175-190 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 17-20 เซนติเมตร ลักษณะเมล็ดยาว ลาย การต้านทานโรคสูง ลักษณะเด่นของพันธุ์ คือ ดอกใหญ่ ให้ผลผลิตสูง เมล็ดติดเต็มจานดอก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีมีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน โดยสภาพภูมิประเทศมีลักษณะโดดเด่น เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตั้งช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในปี 2562 นี้ จังหวัดลพบุรีจะวางแผนปลูกทานตะวันในพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยกำหนดระยะเวลาบานของดอกทานตะวันไล่เรียงกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลท่องเที่ยว และจะเพิ่มเติมกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ปลูกทานตะวันทั่วทั้งจังหวัด ประมาณ 17,000 ไร่
สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่รับมอบในครั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้มอบให้กับศูนย์สงครามพิเศษเพื่อปลูกในพื้นที่บ้านท่าเดื่อ (บริเวณเขาจีนแล) พื้นที่ปลูก 500 ไร่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี โดยจะเริ่มปลูกในช่วงปลายฤดูฝน เพื่อให้บานในฤดูการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันของจังหวัดลพบุรี./

สุภาวดี สมศรี