Uncategorized

สถานการณ์น้ำจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่

ข่าวประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561
สถานการณ์น้ำจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่

นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดลพบุรีวันนี้ (24 สิงหาคม 2561) ว่าขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ คือ อำเภอลำสนธิ และอำเภอชัยบาดาล โดยระดับน้ำที่เข้าท่วมหมู่บ้านราษฎร ตำบลกุดตาเพชร และ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ ได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนที่ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ระดับน้ำสูงประมาณ 10 เซนติเมตร คาดการณ์ว่า หากไม่มีฝนตกเพิ่ม จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้ สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฏร 21 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร 277 ไร่ บ่อปลา จำนวน 8 บ่อ


ล่าสุด ขณะนี้อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าสปิลเวย์ประมาณ 5 เซนติเมตร และจากการประเมินสถานการณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 จะติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อเพิ่มการระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรอีก 5 ชุด ซึ่งจะสามารถระบายน้ำเพิ่มได้อีกวันละ 3 แสนลูกบาศก์เมตร รวมเป็นระบายน้ำวันละ 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการระบายน้ำเพิ่มดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกในปริมาณมากบริเวณหน้าประตูระบายน้ำลำสนธิ ทำให้ระดับเพิ่มขึ้น ทางอำเภอได้ประสานแจ้งให้ท้องที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชน โดยมีการสนธิกำลัง ฝ่ายปกครอง ทหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา

สุภาวดี สมศรี
ส.ปชส.ลพบุรี-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน