นครนายก เดิน-วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารดี


นครนายก เดิน-วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารดี
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารวดี เมืองโบราณ ดงละคร
ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายรัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารวดี เมืองโบราณดงละคร วิ่งกินลม ชมเมืองดงละคร

โดยมีนายอนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์ในการจัดงาน โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง นครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอำเภอเมืองนครนายก ร่วมจัดงาน เดิน-วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารวดี เมืองโบราณดงละคร เดิน-วิ่ง กินลม ชมเมืองดงละคร โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้ ในการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งให้เกิดการสร้างค่านิยม จิตสำนึก และตระหนักในประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก