Reporter&Thai Army Uncategorized

กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 พร้อมด้วย ประชาชนอำเภอบ่อเกลือ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องวันปิยะมหาราช

กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 พร้อมด้วย ประชาชนอำเภอบ่อเกลือ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องวันปิยะมหาราช

กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ประจำพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจำนวนมาก พร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จากนั้นทั้งหมดต่างยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที และรับชมวิดีทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” บริเวณที่ว่าการอำเภอฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์