ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวเผือกประพันธุ์มอบถุงยังชีพให้ประชาชน 1500ชุด ในโอกาสทำบุญ ครบ 100วัน

ครอบครัวเผือกประพันธุ์มอบถุงยังชีพให้ประชาชน 1500ชุด ในโอกาสทำบุญ ครบ 100วันพลเรือโท จำรัส เผือกประพันธุ์ที่ ซอยสนามกอลฟ์ พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สส.เขต8 ชลบุรีพร้อมด้วย นาง สุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารห้างทองสุพัตราเยาวราช และครอบครัว ได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชน จำนวน 1,500 ชุด เนื่องในโอกาสทำบุญ ครบ 100วัน ของพลเรือโท จำรัส เผือกประพันธุ์ ข้าราชการบำนาญกองทัพเรือ อดีตข้าราชการบำนาญสังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 68 เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.62 ที่ผ่านมา โดยมี นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และในทุกภาคส่วนในพื้นที่สัตหีบ ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดินทางมารอรับถุงยังชีพ จำนวนกว่า 1,000 คนซึ่งภายในงานยังมีผู้ใจดี ใจบุญ นำอาหารคราวหวาน น้ำดื่ม ในหลายๆรายการ มาแจกให้ประชาชนผู้ที่มารับถุงยังชีพได้รับประทานฟรี สร้างความดีใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากและในเวลา 10.30 น. หลังจากมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางครอบครัว เผือกประพันธุ์ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับ พลเรือโท จำรัส เผือกประพันธุ์ โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 นายอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากสำหรับ ประวัติ พลเรือโท จำรัส เผือกประพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2492 ที่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 7 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง บิดาซื่อนายลด มารดาชื่อ นางผิว เผือกประพันธุ์ อาชีพเกษตรกร มีพี่น้องรวม 4 คน ได้แก่ พลเรือโท จำรัส เผือกประพันธุ์ นางอนงค์ ควงฉวี นางอรอุไร หล่อเหลี่ยม นายอนันทชัย เผือกประพันธุ์ (เสียชีวิต) สมรสกับ นางสุพัตรา เผือกประพันธ์ มีบุตรจำนวน 5 คน ได้แก่ นายชัยพร จริยธรรมานุกูล นายจีรศักดิ์ เผือกประพันธุ์ นายสุรชัย เผือกประพันธุ์ นายพงศ์พันธุ์ เผือกประพันธุ์ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี ประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง “จินดามณี”นักเรียนจ่าทหารเรือทหารเรือรุ่น 09 จบการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 68 เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายเรือนาวิกโยธิน พ.ศ.2519 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สำเร็จการฝึก หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ,หลักสูตรรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน อีกทั้งเป็นผู้มีนิสัยโอบอ้อมอารีย ใจบุญ ชอบบริจาคทาน รักษาศีล และชอบช่วยเหลืออนุเคราะห์ แก่ผู้ทีเดือดร้อนอยู่เป็นนิจ เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าเคารพนับถือ พร้อมด้วยพรหมวิหารธรรม คือความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และพร่ำสอนให้ลูกๆได้ประพฤติดี ปฎิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและประกอบกิจที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมายจึงเป็นที่เคารพรักของชาวสัตหีบนิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323