ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

มีปัญหาเรื่องหนี้ มีหนทางแก้ไข ช่วยเหลือประชาชนติดต่อบริษัทบ้านดีบริหารสินทรัพย์จำกัด

มีปัญหาเรื่องหนี้ มีหนทางแก้ไข ช่วยเหลือประชาชนติดต่อบริษัทบ้านดีบริหารสินทรัพย์จำกัด

จัดโครงการแก้หนี้ ภาคประชาชน บริการแก้ไขปัญหาทรัพย์ที่ถูกฟ้อง ถูกยึดทรัพย์ บังคับคดีขายทอดตลาดได้ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ได้มีทางออก ได้บ้านคืน ได้มีทางออกหลายช่องทาง นายทุนก็ได้เงินคืนโดยบ้านดีเป็นตัวกลางในการจัดการบริหารหนี้ให้กับลูกหนี้ เจ้าหนี้ ให้มีทางออก

บ้านดีร่วม กับ เงินไชโยเขตภาคเหนือ คุณลูกน้ำ ร่วมกับ ผู้บริหาร บริษัทบ้านดี (ไทยแลนด์) จำกัด คุณไก่เยาวณา อาทิตยาธรรม และ ผู้บริหาร คุณวณัฐ เดชะภิวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัทบ้านดี บริหารสินทรัพย์ จำกัด เป็นโครงการดีดี เพื่อลดข้อพิพาท คดีความให้ กับชาวบ้าน และลดภาระกับทางสถาบันการเงินติดต่อได้ที่เพจ: คลินิกแก้หนี้ by บ้านดีโทร.061-4897888, 061-4865888.