อ.จอมทองร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านหลวง ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาปัจจัยทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2563


อ.จอมทองร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านหลวง ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาปัจจัยทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มอบหมาย นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยปลัดปกครอง ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านหลวง นำโดยกำนันสัญญา นวลละออ กำนัน ต.บ้านหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และพี่น้องประชาชน ร่วมกันสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาปัจจัยทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2563 โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธี ดร. ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นประธานสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดน้ำต้อง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ทุนทรัพย์จากจิตศรัทธาและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 150,000 บาท.

ทรงวุฒิ ทับทอง