Reporter&Thai Army

” แนวกันไฟ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำกำลังพล ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่ระมาด ทำแนวกันไฟ หลังการเก็บเกี่ยว ควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัด

” แนวกันไฟ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำกำลังพล ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่ระมาด ทำแนวกันไฟ หลังการเก็บเกี่ยว ควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัด

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจาก กองร้อยทหารพรานที่ 3503, 3507, 3508 ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด, องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 3105 , จิตอาสาพระราชทานบ้านขะเนจื้อ และ บ้านห้วยแห้ง , หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่ 2 , องค์กร COERR, พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ, อาสาสมัครอำเภอแม่ระมาด, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จำนวน 100 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟ หลังการเก็บเกี่ยว บริเวณเขตป่าชุมชน บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟที่อาจเกิดจากการเตรียมพื้นที่ทำกินของราษฎร และเพื่อเป็นการควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัด โดยเริ่มทำแนวกันไฟจากจุดเริ่มต้น ถนนทางหลวง หมายเลข 105 ขึ้นไปตามแนวสันเขา วนกลับมายังทางหลวงหมายเลข 105 โดยมีความยาว 6,148 เมตร , ความกว้าง 3 – 5 เมตร

 

 

ในการนี้ พันเอก ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย