Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.32 ตรวจเยี่ยมกิจกรรม”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “

เมื่อวันที 25กพ. 62เวลา0600-1600 พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.32 ตรวจเยี่ยมกิจกรรม”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “โดยจิตอาสาประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยพท.อ.วังเหนือ จว.ลป.โดยจัดโรงครัวพระราชทาน เพื่อจัดทำอาหารพระราชทานเลี้ยงให้กับ ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พท.อ.วังเหนือ โดยจัดกพ.จาก มทบ.32,พล.ร.7(ร17/2 )และร้อยฝรพ.3ร่วมกับส่วนราชการ และ ปชช.จิตอาสาพท.อ.วังเหนือ ร่วมดำเนินการให้กับ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ พท.อ.วังเหนือ จำนวน 500คน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการปชช.ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่อ.วังเหนือ และร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับปชช.พท.ที่ได้รับผลกระทบฯ ณ.อบต.ทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จว.ลป.