ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด-นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวิ่งข้ามปี”วิถีไทย”๚

เมืองร้อยเอ็ด-นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวิ่งข้ามปี”วิถีไทย”๚
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ ซึ่งงานจะจัดขึ้น*ในวันที่ 12 เมษายน 2562 รายได้ใช้ในการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นจุดพักรถผู้โดยสาร
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างองค์พญานาคศรีอาริยเมตตาโยนาคราช๛
ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ.รายงาน