Reporter&Thai Army ข่าว ปัตตานี ข่าวเด่น สันติสุขแดนใต้

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ เหตุก่อกวนหลายจุดในพื้นที่ชายเเดนใต้ รับห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

24 มีนาคม 2567  พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสถานการณ์เหตุก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, และสงขลา ที่ ห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ตามที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีความพยายามที่จะก่อเหตุก่อกวน หวังทำลายสถานการณ์ความสงบสุขในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อแสดงศักยภาพความมีตัวตนของกลุ่มขบวนการ บั่นทอนความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยพฤติกรรมการก่อเหตุจะเลือกพื้นที่ห่างไกล ส่วนเป้าหมายของการก่อเหตุครั้งนี้ คนร้ายไม่ได้มุ่งต่อชีวิตประชาชน แต่จะมุ่งไปที่การทำลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุต้องการตอบโต้ต่อการรุกหนักของเจ้าหน้าที่รัฐ หลังมีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถขยายผลไปสู่คดีสำคัญต่างๆหลายคดี และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การลงพื้นที่ครั้งนี้ของผู้บัญชาการทหารบก ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หารือแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังเจ้าหน้าที่ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นำศาสนา สร้างบรรยากาศที่ดีในห้วงเดือนรอมฎอนแห่งสันติสุข ครอบคลุมไปถึงความปลอดภัยของพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน ต่อเนื่องไปถึงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศจากด่านความมั่นคงเป็นด่านอำนวยความสะดวก และการลงพื้นที่มอบปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามซื้อขาย และจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในเทศกาลดังกล่าวแก่พี่น้องประชาชน เพราะเนื่องจากอาจจะสร้างความสับสนเข้าใจผิด และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ก่อนมอบเครื่องบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้นำความห่วงใยจากนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ พร้อมหารือกับแม่ทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงมาตรการต่างๆ ให้เกิดความครอบคลุม และเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนให้กลับมาโดยเร็ว ซึ่งจากสถานการณ์เหตุก่อกวนที่เกิดขึ้น เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิต แต่เน้นสร้างสถานการณ์ ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม จากนี้ไปจะเร่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพยาน หลักฐาน และติดตาม จับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเร็ว พร้อมกันนี้ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย หลังจากนี้จะต้องร่วมกันปฏิบัติงานอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงที่จะเข้าสู่ 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน นอกจากนี้ต้องอย่าลืมว่า วันที่ 1 เมษายนนี้จะมีการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ พื้นที่เขตไหนที่มีความเสี่ยง จำเป็นต้องวางมาตรการคุมเข้ม ควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งนั่นจะต้องต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุและประชาชนปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกคนมีความห่วงใยกำลังทุกคนเป็นอย่างมาก จึงอยากให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าได้นำปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ มาหารือเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนชายแดนใต้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด”

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน