ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 24 เมษายน 2562 แรม 5 ค่ำเดือน 5 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่น 14 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต ์ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดชั้นที่ 2 ประธานจุดธูปเทียนอาราธนาศีล 5 รับศีลจากพระเดชพระคุณท่าน พระครูทิพยธัมมาภรณ์ (พระไสว สุธีโร)เจ้าคณะอำเภอหนองพอกพร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จพิธีประพรมน้ำมนต์พร้อมรับวัตถุมงคลเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองในปี 2562

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว Tiger new tv ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด