Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.ม.2 พัน.7/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (บ้านโคก) มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอบ้านโคก ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.บ้านโคก , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา อ.บ้านโคก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 250830 เม.ย.62 กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.ม.2 พัน.7/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (บ้านโคก) มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอบ้านโคก ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.บ้านโคก , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา อ.บ้านโคก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day) บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโคก ถึง หน้า รพ.บ้านโคก และบริเวณสนามภูเวียง ม.3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จว.อ.ต. โดยมี เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธานในกิจกรรม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน