ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

วันสุดท้ายการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว. เมืองร้อยเอ็ด คึกคัก มีผู้เดินทางมาสมัครมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา

24 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันนี้เป็นวันสุดท้าย ในการนรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.สว. ฯ) มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครกันคึกคักเป็นพิเศษ และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้เป็นไปตาม พ.ร.ป.สว. ฯ โดยมี นายอุปกรณ์ ดีเสมอ นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ พร้อมคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สิบเอก รัชชพล คำอ้อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้คอยดูแลและอำนวยความสะดวก


นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัคร สองวันมานี้ คึกคักมากเป็นพิเศษ มีผู้สนใจมาขอรับใบสมัคร และมาสมัคร อย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเอง อำเภอเมยวดี และอีกทั้ง 18 อำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทุกสาขาอาชีพ โดยยึดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.สว. ฯ) และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 หรือ (ระเบียบ กกต. การเลือกสว. ฯ) ตั้งแต่วันเปิดรับสมัครจนถึงวันสุดท้ายปรากฎว่า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกอำเภอยังไม่มีการกระทำผิดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 หรือ (ระเบียบ กกต. การเลือกสว. ฯ) แต่อย่างใด ซึ่งในลำดับต่อไป ก็จะเป็นการเลือก สว. ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ


นายอุปกรณ์ฯ กล่าวอีกว่า วันนี้ยังพอมีเวลาในการรับสมัคร ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดมาสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย ในการเข้าไปทำงานให้แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครทุกคน

สมนึก บุญศรี  รายงาน