ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพร้อมจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ธวัชบุรี จำนวน 200 เตียง รักษาผู้ป่วยด้านยาเสพติด

24 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมพร เฟื่องกฤษฎา ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด นพ.ประกาศ เจริญราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานจัดตั้ง “มินิธัญญารักษ์” ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี เพื่อสำรวจเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง “มินิธัญญารักษ์ธวัชบุรี” จำนวน 200 เตียง

สมนึก บุญศรี รายงาน