Uncategorized ข่าว สุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำคู่ครองบริเวณคลองแม่มอก

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำคู่ครองบริเวณคลองแม่มอก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำตามโครง การฟื้นฟูแหล่งน้ำและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณคลองแม่มอก ฝายตาเทียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จิตอาสาอำเภอสวรรคโลก เข้าร่วม จำนวน 500 คน