ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯมุกดาหารซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่

ผู้ว่าฯมุกดาหารซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.นายวรญาณ บุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่4/2566 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2566 เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้ซักซ้อมแผนการปฎิบัติในกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารได้เตรียมความพร้อมในทุกขณะ

ในโอกาสนี้ ยังได้มอบรางวัลบุคคลภายนอกที่ให้การสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่นประจำปี 2566 ให้แก่ นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร