ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว

นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ ได้ร่วมงานบุญออกพรรษาตักบาตรเทโว และร่วมพิธีเปิดงานบุญแข่งเรือปลอดเหล้า เจ้าแห่งน้ำชี ประจำปี 2561

วันที่ 25 ต.ค. 61 นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ ได้ร่วมงานบุญออกพรรษาตักบาตรเทโว และร่วมพิธีเปิดงานบุญแข่งเรือปลอดเหล้า เจ้าแห่งน้ำชี ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบลูกหลานต่อไป

/บ่าวพีรพล รายงาน