ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) “พ.อ.อโณทัย” รองผบ.มทบ.33 เยี่ยม พลฯทหาร ที่จะประจำการ ผลัดที่ 2/62 ซึ่งมีฐานะยากจน  ตาม “โครงการเราคือครอบครัวเดียวกันมณฑลทหารบกที่ 33”

“พ.อ.อโณทัย” รองผบ.มทบ.33 เยี่ยม พลฯทหาร ที่จะประจำการ ผลัดที่ 2/62 ซึ่งมีฐานะยากจน ตาม “โครงการเราคือครอบครัวเดียวกันมณฑลทหารบกที่ 33”

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 เดินทางไปเยี่ยม พลฯทหาร ที่จะประจำการ ผลัดที่ 2/62 ซึ่งมีฐานะยากจน ณ บริเวณตลาดหนองหอย อ.เมือง และ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตาม “โครงการ เราคือครอบครัวเดียวกันมณฑลทหารบกที่ 33” โดยได้เยี่ยมบ้านพลทหารกองประจำการ ก่อนส่งตัวเข้าหน่วย ตามนโยบายครอบครัวเดียวกันของกองทัพบก ซึ่งกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้ดูแลน้องทหารใหม่ตั้งแต่วันแรกเข้ากองประจำการ โดยมอบหมายให้หน่วยที่จะรับน้องทหารใหม่เข้ามาประจำการได้เตรียมทำตามนโยบายการเยี่ยมบ้านพลทหารก่อนการส่งตัวเข้ากองประจำการที่ให้ไว้ รวมถึงให้ไปพิจารณาปรับรูปแบบการดูแลทหารใหม่ตั้งแต่วันแรกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก โดยพิจารณาจากครอบครัวของพลทหารกองประจำการที่ทางบ้านมีฐานะยากจน และมีความลำบากทุกข์ยาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว สร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครอง และการไว้วางใจของทหารใหม่ที่ต้องห่างจากบ้านไปฝึกตามหลักสูตร

พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวของ นายคณุตม์ พรพรหม ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 33 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รับราชการ 2 ปี ทั้งนี้นาย คณุตม์ฯ เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบอาชีพค้าขาย(หมาล่า) ณ ตลาดนัดประสงค์ฟาม ทุกวันจันทร์, วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ มีรายได้เฉลี่ยวันๆละ 200 – 300 บาท มีสถานภาพสมรส มีบุตรจำนวน 1 คน (อายุ 10 เดือน) โดยภรรยาไม่มีรายได้ และเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน บิดาชื่อนาย อัครเดช พรพรหม และมารดาชื่อ นางธิดา พรพรหม ทั้งคู่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 283 ถนนลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางหน่วยได้จัดงบประมาณและเครื่องอุปโภคมอบให้ทางผู้ปกครองของ นายคณุตม์ ฯ ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ชี้แจงนโยบายและความห่วงใยของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ในการดูแลความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึก โดยเฉพาะปัญหาการบาดเจ็บหรือการสูญเสียระหว่างฝึก เพื่อคลายความกังวลให้ผู้ปกครอง ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก ซึ่งครอบครัวทหารใหม่มีความรู้สึกดีใจที่มีผู้บังคับบัญชาไปเยี่ยม และเชื่อว่าบุตรชายจะได้รับการฝึกและการศึกษาที่ดีขึ้น และทหารใหม่ได้คลายความกังวลใจเกี่ยวกับภาระครอบครัวทางบ้าน

ต่อมาพ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวของ นายณรงค์เดช พรนิรันดร ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปื 2562 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 33 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รับราชการ 2 ปี ทั้งนี้ นาย ณรงค์เดชฯ เป็นบุตรคนที่ 1 เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบอาชีพรับจ้าง(ซ่อมรถจักรยานยนต์) ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันๆละ 200 – 300 บาท เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งบิดาและมารดาแยกทางกัน โดยบิดาชื่อ นายยศนันท์ โพว และมารดาชื่อ นางพรวไล พรนิรันดรประกอบอาชีพ รับจ้างทำไป (ปลูกข้าว) ทำสวน(ปลูกสตอเบอรี่) และรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาอยู่บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเมิงประมาณ 30 กม) ทั้งนี้ทางหน่วยได้จัดงบประมาณและเครื่องอุปโภคมอบให้ทางผู้ปกครองของ นายณรงค์เดชๆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ชี้แจงนโยบายและความห่วงใยของกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3 ในการดูแลความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึก โดยเฉพาะปัญหาการบาดเจ็บหรือการสูญเสียระหว่างฝึก เพื่อคลายความกังวลให้ผู้ปกครองตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ตีให้กับกองทัพบก ซึ่งครอบครัวทหารใหม่มีความรู้สึกดีใจที่มีผู้บังคับบัญชาไปเยี่ยม และเชื่อว่าบุตรชายจะได้รับการฝึกศึกษาที่ดีขึ้น และทหารให้ได้คลายความกังวลใจเกี่ยวกับภาระครอบครัวทางบ้านอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง