ข่าวประชาสัมพันธ์

นครราชสีมา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบุระไหว ขามทะเลสอโคราช ที่ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบุระไหว ขามทะเลสอโคราช
ที่ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ

พระครูปัญญาวรานุยุต เจ้าอาวาสวัดป่าบุระไหวรูปปัจจุบัน หลวงพ่อชิด ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ. วัดป่าบุระไหว หมู่ที่ 4 บ้านบุระไหว ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยทางวัดป่าบุระไหว ได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระธรรมวินัย และเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างอุโบสถซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ แต่ยังขาดส่วนที่เป็นพื้น ฝาผนัง ประตู และการปรับพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในการนี้ จึงขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการ เทอญ.
การจัดงานครั้งนี้มี นายมานพ ปลอดสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ นายสายชล กิสันเทียะ กำนันตำบลบึงอ้อ เป็นประธานดำเนินงาน คุณสานิต วังทะพันธ์ คุณถนิม ไตรเวช เป็นประธานอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์การก่อสร้างอุโบสถพฤกษชาติ
1. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำสังฆกรรมตามหลักพระธรรมวินัย เช่น การสวดพระปาติโมกข์ การให้อุปสมบทกุลบุตร
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำวัตรและปฏิบัติธรรม
3. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 27พ.ศ. 2562
เวลา 10.๐๐ น. กฐินทุกสายมาถึงวัดป่าบุระไหว เวลา 11.๐๐ น.ร่วมกันถวายภัตตาหี่เพล เวลา 11.๐๐ น.ร่วมกันถวายกฐิน เป็นเสร็จพิธี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูปัญญาวรานุยุต 0817896505

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา