Reporter&Thai Army

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมรบ พร้อมใจ ลุยภัยทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 เวลา 10.00น. โดย พันโท อัศนัย เมืองมูล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ และยานพาหนะ ให้เหมาะสม และเพียงพอ ในการรองรับภารกิจ หรือสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามห้วงเวลา พร้อมทั้งเตรียมพร้อมในการ เข้าช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สนามหน้า บก.พัน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง