Reporter&Thai Army Uncategorized

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ นาย ประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ นายอำเภอวังเจ้า, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชน พิธีเปิดงานวันเกษตรแฟร

เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๒, ๑๘๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ นาย ประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ นายอำเภอวังเจ้า, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชน พิธีเปิดงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี ๖๒ โดยมี นาย ชัชวาล แสงจ๊า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ ตลาดชาติพันธุ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผู้เข้าร่วม ประมาณ ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย