ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562

วันนี้ (26 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2562

ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อจัดแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลากหลายแง่มุม ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศภายใต้แนวคิดดีต้องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่า งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นกิจกรรมงานประเพณีที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในช่วงต้นปีและเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประสบผลสำเร็จ เป็นที่รับรู้ในวงกว้างอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพรวมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดการแถลงข่าวดังกล่าวขึ้น

งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานเป็นงานบุญเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กิจกรรมสำคัญคือการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “พระเวสสันดรชาดก” ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในนาม “เทศน์มหาชาติ” หรือ “เทศน์พระเวสสันดร” ซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่า “เทศน์ผะเหวด” โดยการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดปี 2562 นี้จะเป็น ปีที่ 29 ของการจัดงาน โดยการจัดงานในปีนี้ได้กำหนดให้มีขึ้น 3 วันคือวันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย ในชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกวดธงผะเหวด พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุปทาน การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนการแสดง แสง สี เสียง ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การรับประทานอาหารพาแลง ชมการแสดงขบวนแห่มหาทานบารมี ตำนานพระเวสสันดรชาดกที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 13 กัณฑ์ 16 ขบวน กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวนฟรีตลอดงาน และมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:
ศรีไพร ทูลธรรม\\\\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ