ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ นายนิรันดร แก้วกาหลง ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

อำเายเจนภอเมืองร้อยเอ็ด..
วันที่(๒๖เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ นายนิรันดร แก้วกาหลง ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลปอภารเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 ราย

ณ วัดบ้านโคกก่อง บ้านโคกก่อง ม.๒ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าว
สำนักข่าวฯสื่อประจำจังหวัดร้อยเอ็ด