ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 4,000 คน ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 4,000 คน ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาฯ

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภ.5 ผู้บริหารและผู้แทนภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ คณะครู นักเรียน จากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 4,000 คน ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติดโลก รวมถึงมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมพิธีเทเหล้าทำลายบุหรี่และสิ่งเสพติด เพื่อแสดงถึงการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด

เวลา 09.30 น. ผอ.ปปส.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน เยาวชนเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับละ ๑๒ ทีม จำนวน 36 ทีม รวมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 396 คน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งนี้ มีการแข่งขันฟุตบอลพิเศษคู่เปิดสนามระหว่างทีมชมรมฟุตบอล ปปส.ภ.5 พบกับทีมฟุตบอลสมาคมครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.00 น. ผอ.ปปส.ภ.5 ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน การบำบัดรักษายาเสพติด โครงการ To Be No.1 กองทุนแม่ของแผ่นดินและการป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ และโรงงานสีขาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยาเสพติด มีองค์ความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

นอกจากนี้ วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่มากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดดนตรีสตริง การประกวดเต้นประกอบเพลง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รวมถึงการแสดงด้านการร้องเพลงและดนตรีอีกมากมาย เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด.

ทรงวุฒิ ทับทอง