Reporter&Thai Army ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวปราบยาเสพติด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิป) เชียงใหม่ร่วมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

เชียงใหม่ร่วมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.67 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ปปส.ภ.5, ตำรวจภูธรภาค 5, กองกำลังผาเมือง, คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่, หัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันต่อต้าน ยาเสพติดในครั้งนี้

โดยการจัดงานในครั้งนี้ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งฟุตบอล การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแข่งเต้น การแข่งขันวงดนตรีแนวสตริง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHIANMAI 2024 การจัดกิจกรรม “จิตอาสา รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” เพื่อประกาศให้เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และให้สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน.