Uncategorized ข่าว บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เปิดเส้นทางคาราวานท่องเที่ยว เสียมราฐ – บุรีรัมย์ลงนามร่วมมือ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและท่องเที่ยว ระหว่างกัมพูชา -​ ไทย (คลิป)

บุรีรัมย์ เปิดเส้นทางคาราวานท่องเที่ยว เสียมราฐ – บุรีรัมย์ลงนามร่วมมือ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและท่องเที่ยว ระหว่างกัมพูชา -​ ไทย (คลิป)

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาร่วมกับ การท่องเที่ยว SIEM REAP TOURISM CLUB ( STC ) ได้นำผู้ประกอบการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมทั้งสื่อมวลชน รวมประมาณ 100 คน จากเสียมราฐมาคาราวานท่องเที่ยวบุรีรัมย์ พร้อมลงนาม MOU ร่วมมือ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและท่องเที่ยว ระหว่างกัมพูชา -​ ไทย

เมื่อช่วงค่ำของวันนี้ (25 ต.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาร่วมกับ การท่องเที่ยว SIEM REAP TOURISM CLUB ( STC ) ได้นำผู้ประกอบการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมทั้งสื่อมวลชน รวมประมาณ 100 คน จากเสียมราฐ เดินทางมาที่ เพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ STC จะทำ MOU กับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนและท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยการสานสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาและ เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของสิทธิ และผลประโยชน์ร่วมกนตามกฎหมาย และข้อผูกพันระหว่างประเทศ

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ด้านภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งอารยธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ได้แก่การขยายกิจกรรมด้านการตลาดขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์เป็นจุดหมายปลายทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างประเทศตามมาตรฐานการ ท่องเที่ยวอาเซียน การเพิ่มคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้าน การค้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับกัมพูชา ในระดับประเทศ

ขณะเดียวกัน จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนที่จะสนับสนุนให้มีการลงทุนในด้านโลจิสติกส์ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับกัมพูชา เพื่อรองรับการค้าที่ขยายตัวปัจจุบันกัมพูชาถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทย มีพื้นที่ติดกับ 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ แต่ละปีมีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 1.2 แสนล้านบาท เฉพาะจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ปูนซีเมนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่เสื้อผ้ามือสอง และสินค้าทางการเกษตร

ด้านนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า ทั้งเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เเละอุดรมีชัย เสียมเรียบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอนาคตเเละเพื่อให้เขตจังหวัดทั้งสองประเทศเป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน

การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ กับทางเสียมเรียบเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะเป็นถิ่นอารยธรรมดั่งเดิมมีเขตแดนที่ใกล้กันมาก เสียมเรียบมีนักท่องเที่ยวมาทุกๆปีถึง 2.5ล้านคน มีระยะทางห่างจากจุดชายแดนช่องจอมเพียง 200กม และช่องสายตะกูเพียง 130 กม. การเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวจะเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองเมืองให้มีขีดความสามารถต่อไป////////////////

https://youtu.be/-Q8pdL6MvRc

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์