ข่าวเด่น

แรงงานไทยทยอยกลับจากอิสราเอลพุ่ง 4,531 คน ขณะที่ ก.แรงงาน ส่งทีมต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกเที่ยวบิน

แรงงานไทยทยอยกลับจากอิสราเอลพุ่ง 4,531 คน ขณะที่ ก.แรงงาน ส่งทีมต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกเที่ยวบิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและแจ้งความประสงค์เดินทางกลับถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกและแนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยา ณ บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

นายนันทชัย กล่าวว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานนั้น ได้มีการตั้งโต๊ะให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด โดยแรงงานไทยที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงค่ำวันนี้ เป็นเที่ยวบินตรงจากเทลอาวีฟสายการบิน LY 085 มีแรงงานจำนวน 235 คน ขณะที่ปัจจุบันเมื่อรวมเที่ยวบินนี้ พบว่า มีแรงงานกลับมาถึงไทยแล้ว 27 เที่ยวบิน ยอดรวมทั้งสิ้น 4,531 คน

“ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และท่านปลัดกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานทุกคนจากสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้แรงงานไทยรวมทั้งญาติของแรงงานไทยเชื่อมั่นว่า กระทรวงแรงงานจะสามารถพาทุกคนออกมาให้ได้เร็วและปลอดภัยที่สุด กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย และให้เป็นภารกิจที่เร่งด่วนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สูงสุด ”นายนันทชัย กล่าวท้ายสุด