ร้อยเอ็ด/… สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางนำคำอวยพรปีใหม่ และปรารถนาดีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชน


ร้อยเอ็ด/…
สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางนำคำอวยพรปีใหม่ และปรารถนาดีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนปีกุล 2562 อีกไม่กี่วันจะผ่านไป ปีชวด 2563 จะผ่านเข้ามาแทนที่ ปีใหม่ปี้นี้ตรงกับวันพุธที่ 1 มกราคม ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2.ในฐานะสื่อมวลชน ขอเป็นสื่อกลางนำคำอวยพร และความปรารถนาดีของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และทั่วประเทศ ดังนี้

ผมนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในศุภวาระอันเป็นมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2563 ผมขอส่งความสุข ความปรารถนาดี พร้อมความห่วงใยไปยังพี่น้องประชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนชาวไทยทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประธานพรให้ทุกท่าน และครอบครัวประสพความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีใหม่และตลอดไป “สวัดดีปีใหม่ครับ”

https://youtu.be/3FTI0AAI1RY

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

,