Reporter&Thai Army ข่าวบันเทิงและกีฬา

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเปิด MED NU RUN ครั้งที่ 1 ” ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ ” Go Go Go… ??? MED NU RUN ครั้งที่ 1 ??? “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” RUN TO KEEP BREATHING

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเปิด MED NU RUN ครั้งที่ 1 ” ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ ” Go Go Go…

??? MED NU RUN ครั้งที่ 1 ???
“ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” RUN TO KEEP BREATHING
?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน, มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จตุวิทย์ หอวรรณภากร ประธานโครงการ MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อสร้างคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ นิสิตศิษย์เก่าและบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤตและเครื่องมือแพทย์จำเป็นอื่น ๆ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าว เป็นการจัดวิ่งเพื่อให้ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างประชาชนทั่วไปได้ร่วมดูแลสุขภาพร่างกายตนเองตามกำลังของตน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ Fun run 5 กิโลเมตร Mini marathon 10.5 กิโลเมตร Super half marathon 25 กิโลเมตร และ VIP ทุกระยะ รวมนักวิ่งจำนวน 5,000 คน และได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลประเภท Over all 4 ระยะ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จตุวิทย์ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาทางคณะแพทย์ศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นอย่างดียิ่ง สามารถจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจได้ประมาณ 3 เครื่อง มูลค่าประมาณ 4,500,000 บาท รวมทั้งเครื่องมือแพทย์อื่นๆ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องมือสำหรับโรคหัวใจในผู้ใหญ่ รวมราคาทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤติจะสามารถช่วยชีวิตเด็กให้มีโอกาสการกลับมาหายใจเองได้เป็นปกติ ตามสภาพของผู้ป่วยในแต่ละคน ช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังส่วนกลางเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในเขตนี้กว่า 6 ล้านคน

#MedNURun #เมดเอ็นยูรัน