Reporter&Thai Army

ชป.ร้อย.รส.ที่ 3 กกล.รส.จว.พ.ล. (อ.วังทอง) ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับ สบอ.11, จนท.รพ.สต.ต.วังนกแอ่น นางกาหลง แก้วสว่าง ผญบ.หมู่ 7 ผู้นำท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

เมื่อ 26 ม.ค. 62 เวลา 0800 ชป.ร้อย.รส.ที่ 3 กกล.รส.จว.พ.ล. (อ.วังทอง) ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับ สบอ.11, จนท.รพ.สต.ต.วังนกแอ่น นางกาหลง แก้วสว่าง ผญบ.หมู่ 7 ผู้นำท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ นางละวน วงค์กะโซ่ (ผู้ป่วยติดเตียง) อยู่บ้านเลขที่ 209 หมู่ 7 บ้านแก่งจูงนาง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พ.ล. ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง บ้านมีสภาพทรุดโทรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามนโยบาย ทบ. เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยใช้งบประมาณจากการร่วมรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจากความร่วมมือของ สบอ.11 และผู้นำท้องที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์มีหน่วยงานและห้างร้านต่างๆร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมการสนับสนุนการบูรณาและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอท้องที่ ผลการดำเนินงานในการซ่อมแซมคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ สร้างความปลื้มปิติยินดีกับเจ้าของบ้านและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก