Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ 3 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ

แม่ทัพน้อยที่ 3 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปรับแผนรับสถานการณ์
พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ.( ท. )และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับจังหวัดและอำเภอ ปรับแผนรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ต้องการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสามารถนำข้อมูลมาปรับแผนเตรียมรับสถานการณ์
สำหรับจังหวัดลำพูนตั้งแต่ 1 – 26 ก.พ.62 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 1,540 จุด โดย อ.ลี้ มีจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 933 จุด อ.แม่ทา 171 จุด และ อ.ทุ่งหัวช้าง 131 จุด โดยพบในพื้นที่ป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ มากที่สุด ที่ผ่านมาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดับไฟ 55 ครั้งพื้นที่เสียหายจำนวน 1,275 ไร่

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มี.ค.62 โครงสร้างหน่วยการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ อยู่ภายใต้ บก.ควบคุมสถานการณ์ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 มีศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดให้การสนับสนุน นอกจากนี้มีกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานขึ้นควบคุมทางยุทธการปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ 1 – 15 มี.ค.62