ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร นายอำเภอกุดชุมเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้กับประชาชน

นายอำเภอกุดชุม
เปิดโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
ให้กับประชาชนออกหน่วยบริการประชาชน
ณ.ศาลาการเปรียญวัดโนนใหญ่
ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่27 มีนาคม2562 นายจารุวัตร ภูแก้วนายอำเภอกุดชุม เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนโยบายของ กระทรวงทบวงกรมต่างๆไปที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไปให้บริการในพื้นที่โดยตรง, เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการและพิจารณาแก้ไข, และเพื่อให้ประชาชน ได้เกิดความศรัทธาต่อราชการอันส่งผลไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการกับประชาชน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอำเภอกุดชุม
รับเรื่องราวร้องทุกข์โดย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุดชุม นายสมเพช สอนถมประมงอำเภอกุดชม นำพันธ์ปลามามอบให้ผู้นำชุมนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ/ สาธารณสุขอำเภอกุดชุมนายสง่า อยู่คง พูดถึงสถานการณ์โรคต่างที่มีในฤดูร้อน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรพร้อมตำรวจภูธรจังหวัดและอำเภอต่างๆนำช่างมาบริการตัดผมชาย-หญิงฟรี ปศุสัตว์อำเภอให้บริการทำหมั่นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวโรงพยาบาลกุดชุมตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวกั
บผู้ที่สนใจ กศน.แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแก่ประชาชนและมีการมอบผ้าห่ม
และพันธ์ุปลาให้กับประชนและชุมชนก่อนออกตรวจเยี่ยมกิจกรรมของชุมชนที เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

//ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สือข่าวยโสธร