Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ที่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด และสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 จังหวัดร้อย เอ็ดพร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด สโมสรโรตารีจังหวัด และหอการค้าจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาในเดือน กรกฎาคม 2561
กิจกรรมในครั้งนี้ มีการมอบทุนการศึกษา มอบชุดเครื่องแป้ง และการเลี้ยงอาหารกลางวัน และผลไม้ ให้แก่นักเรียนคนตาบอด จากสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และจากผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเหยี่ยวข่าว/รายงาน