ข่าวรัฐสภา

จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคีร่วมกับมหาวิทยาลัยอะคิตะ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคีร่วมกับมหาวิทยาลัยอะคิตะ(Akita prefectural University) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา Smart Farmer

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน