Uncategorized ข่าว จันทบุรี

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 1,734 ทุน

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 1,734 ทุน

พร้อมจัดประกวดทักษะวิชาการ รวมกว่า 2 ล้านบาท ให้โอกาสเด็ก เยาวชน ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

วันนี้ ( 26 ก.ย.62 ) ที่พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง/ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมอบทุนการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 1,734 ทุนซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาทุนละ 1,000 บาทจำนวน 1,000 ทุนและคณะสงฆ์อำเภอมะขามได้สมทบเพิ่มทุนระดับประถมศึกษาจำนวน 100 ทุน วัดพลวงจำนวน 33 ทุน รวมจำนวนระดับชั้นประถมศึกษา 1,133 ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุนละ 2,000 บาท จำนวน 501 ทุนระดับชั้นอุดมศึกษาทุนละ 3,000 บาท จำนวน 100 ทุน รวมทั้งหมดเป็นเงินทุนการศึกษา รวม 2,435,000 บาท เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาให้กับเยาชนที่เข้ารับมอบทุน และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ / ประกวดแข่งขันคัดลายมือ/ ประกวดแข่งขันเรียงความ /ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ /ประกวดแข่งขันวงดนตรีไทย / ประกวดแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม / ประกวดแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ / ประกวดรำวงกลองยาว ชิงทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 382,800 บาทซึ่งการมอบทุนการศึกษาของกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงในปีนี้ที่มียอดรวมทั้งหมด 2,817,800 บาท มีผู้จิตศรัทธาร่วมสมทบเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อกระจายให้เด็กเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุมจึงได้จัดมอบทุนเป็นเวลา 2 วัน นอกจากนี้ สถานศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรียังได้จัดนิทรรศการแนะแนวทางการศึกษาทั้งวิชาชีพ และ หลักสูตรวิชาการ เพื่อเสริมความรู้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษาในอนาคต อีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมออกร้านตั้งโรงทานจัดเลี้ยงนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปอย่างล้นหลาม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก