ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดอย่างยิ่งใหญ่ !! การแข่งขันกีฬา แหลมฉบังเกมส์ พร้อมสรุปเจ้าเหรียญทองสูงสุด 3 อันดับ

ปิดอย่างยิ่งใหญ่ !! การแข่งขันกีฬา แหลมฉบังเกมส์ พร้อมสรุปเจ้าเหรียญทองสูงสุด 3 อันดับ

ที่บริเวณสนามอกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธี ปิดการแข่งขันกีฬา “แหลมฉบังเกมส์” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬา “แหลมฉบังเกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี พัฒนาศักยภาพของนักเรียนสังกัด อปท. โดยการส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา และการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียน มีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง กล้าแสดงออก สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และห่างไกลจาก ยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด อปท. ผูกมิตรไมตรีต่อกัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออก เพื่อแข่งขันในระดับชาติต่อไป

นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องด้วยเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 “แหลมฉบังเกมส์” ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาในจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ภายในงาน ยังได้มีการสรุปผลเจ้าเหรียญ ทองสูงสุด 3 อันดับ ประกอบด้วย อันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหรียญทอง 97 เหรียญ อับดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เหรียญทอง 21 เหรียญ และอันดับที่ 3 เทศบาลเมืองศรีราชา ได้เหรียญทอง 14 เหรียญ