ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประธานแม่บ้านมหาไทย จ.มุกดาหาร ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ประธานแม่บ้านมหาไทย จ.มุกดาหาร ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และการปฐมนิเทศประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุม พร้อมบรรยายการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการกลาง และกิจกรรมของสมาคมฯ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่าโครงการสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประกอบด้วย โครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567, โครงการอำเภอสวยงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” รางวัล “เพชรดอกแก้ว”ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธืจังหวัดมุกดาหาร