ข่าวกระแสสังคม

นครนายก เทศกาลวันอาสาฬบูชา วัดอุดมธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยะธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา

นครนายก เทศกาลวันอาสาฬบูชา
วัดอุดมธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยะธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและจัดดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จังหวัดนครนายก 2561
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เนื่องในเทสกาลวันอาสาฬบูชาและกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเมืองเมืองนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนา พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมในพิธีสงฆ์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และทางวัดอุดมธานีจะได้นำสิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยเหลือพี่น้องประเทศลาวที่ประสพอุทกภัยในขณะนี้
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์เรียกว่า ธัมจักกัปปวัตตนสูตร วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก