Uncategorized

ทม.ประจวบจัดประกวดเทียนพรรษาประจำปี61

ทม.ประจวบจัดประกวดเทียนพรรษาประจำปี61


เย็นวันที่ 27 ก.ค.61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีประกวดเทียนพรรษา ในงานประเพณีหล่อและถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น โดยมีนายจีระวงศ์ เชาวน์วรนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน 5 พ.ต.อ.ชยินธร สุคนธร ผกก.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายสิทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ประทานชุมชนทั้ง 15 ชุมชน และส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมงาน


ซึ่งในการประกวดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ อาทิ การประกวดเทียนพรรษาประเภทหน่วยงาน และประเภทชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 15 ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประกวดประเภทขบวนแห่หน่วยงาน และประเภทขบวนแห่เทียนของชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 15 ชุมชนด้วย โดยผู้ที่ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ ประเภทชุมชนในเขตเทศบาล ได้แก่ ชุมชนบ้านหญ้าแก้ว และประเภทหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 4000 บาท สำหรับการประกวดเทียนพรรษา ประเภท ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบรวม 15 ชุมชน ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านหญ้าแก้ว และประเภทหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเทียนพรรษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว ได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 5000 บาท
นายสิทธิพร เที่ยงธรรม รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเราพุทธศาสนิกชนเอาไว้ และยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของเราเอาไว้ และในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวขอให้ทุกคนขับรถเดินทางโดยปลอดภัย มีสติ ใช้ความระมัดระวัง และขอให้ร่วมกันงดดื่มสุรา เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองและชีวิตครอบครัวจะได้มีความสุขตลอดไป

//////////////////
ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จังหวัดประจวบ(นักข่าวบ้านนอก)โทร.089-6645534